فلزیاب عیار طلا میدان پذیری از میدان الکترو مغناطیس بار الکتریکی مثبت

توسط |2022-08-26T18:21:41+04:30آگوست 26th, 2022|فلزیاب|

طلا از عیار هیجده تا بیست و چهار دارای شرایط میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت در وضعیت سطح بیرونی با شرایط میدان الکتریکی استاتیک در میدان درونی خود میباشد و بار الکتریکی مثبت در سطح بیرونی و درونی طلا در حالتی میدان پذیر خواهد بود که میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت وارد جریان میدان سطح و درونی طلا گردد و میتواند میدان های الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت را در سطح بیرونی و درونی خود در ترکیب و تبدیل و تکمیل ظرفیت و بازتاب پذیرش داشته باشد در نتیجه در جریان دو میدان الکترومغناطیس مربوط به طلا و فلزیاب فرکانسی طبق اصول رادار با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم جریان ترکیب و تبدیل و تکمیل ظرفیت در میدان ها و تشخیص بازتاب داشته و همین عمل بازتاب برای جریان یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی برای طلا در عمق را دارا میگردد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.