فلزیاب عملکرد تشخیص مگنتومتر یون یاب

توسط |2021-12-15T17:19:04+03:30دسامبر 15th, 2021|فلزیاب|

فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در حرکت تشخیص خود میتواند شرایط عملکردی مشخص نمودن فلزات و طلا و اهداف را دارا باشد و واکنش به فلزات یا طلا یا هدف به فرکانسی یا مغناطیسی بودن ان یابنده دارد و تفکیک در عمق به نوع و توان و شکل طراحی مدار آن وابسته است و فلزات و طلا دارای الکترون و بار الکتریکی و میدان مغناطیسی یا الکتریکی یا الکترو مغناطیس خاص خود هستند و تفاوتی نمیکند که ان فلز یا طلا دارای چه عمری باشد یک طلا جدید یا طلا قدیمی باشد در هر دو حالت فلزات بار الکتریکی منفی یا مثبت و یون و میدان های خاص خود را دارا است و نمیتوان ابراز نمود که به دلیل افزیش یا تراکم بار الکتریکی و یون فلزات یا طلا در مرور زمان مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب توان تشخیص و تفکیک را پیدا مینمایند و اگر سیستمی یابنده باشد باید توان تشخیص بار الکتریکی یا میدان مغناطیس یا میدان الکتریکی مربوط به یک فلز یا طلا جدید را داشته باشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.