فلزیاب طلا میدان پذیری عدم تغییرات میدانی

توسط |2022-08-27T21:27:55+04:30آگوست 27th, 2022|فلزیاب|

مسلم است که طلا و نقره و فلزات دیا مغناطیس فلز شور دارای جریان میدان خاص خود با دارا بودن شرایط میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت میباشد طلا و نقره و فلزات دیا مغناطیس فلز شور شده در درون میدان خود هیچ میدانی را نگه نمی دارد که ان میدان وارد شده در طول زمان موجب تغییرات مولکولی و میدانی طلا شود یا میتوان ابراز نمود حتی میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت که از بیرون فشار بر میدان طلا وارد مینماید میتواند وارد میدان درونی طلا شود ولی میدان طلا میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت وارد شده را نیز با شبه میدان خود مینماید و با شرایط میدان طلا بازتاب میگردد و شرایط خوبی را برای تشخیص طلا و فلزات دیا مغناطیس در عمق را برای فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا هر نوع یابنده فرکانسی که دارای عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم است پدید میاورد زیرا میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت مربوط به یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی توان ورود به میدان درونی طلا را که در مقابل بازتاب ان با شرایط میدان طلا برمیگردد را دارد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.