فلزیاب طلا غالب

توسط |2021-03-22T12:17:00+04:30مارس 22nd, 2021|فلزیاب|

در موقعیتی که ذرات انرژی طلا به اطراف خود نیرو وارد مینماید تابش جریان بار الکتریکی طلا میتواند بر ذرات دیگر منابع غالب شده ولی با وجود این شرایط تابش یا جابجائی در حول محور طلا یک جریان بار الکتریکی انباشته بصورت ثابت باقی میماند و در محدوده خود طلا یا درون طلا بار الکتریکی با جریان ثابت انرژی در میدان الکتریکی حفظ میماند
طلا در جریان انتشار ذرات به اطراف خود یا جذب ذرات دیگر منابع به درون خود در شرایط میدان الکتریکی در حالت وضعیت ثابت باقی میماند و انرژی طلا در اثر جذب دچار شکستگی یا تغییر نمیگردد و این از خصوصیات ذاتی ملکول طلا است که تغییر نمی نماید
در این وضعیت در صورتیکه تنظیمات فلزیاب یا رادار زمینی دستی اجازه دهد تشخیص وضعیت میدان الکتریکی طلا از جریانات مغناطیسی اطراف طلا برای تفکیک نقطه مرکز فراهم میگردد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.