فلزیاب طلا زوایا بازتاب

توسط |2021-03-20T21:16:31+03:30مارس 20th, 2021|فلزیاب|

در زمان تابش الکترون و انرژی طلا به اطراف زوایا بازتاب مربوط به وضعیت و ترکیب قرار گرفتن طلا در اطراف طلا پدید می اید و این زوایا شکل گرفته از تابش انرژی طلا و ذرات الکترونی نیز بر روی دیگر منابع اطراف طلا اثر مستقیم گذاشته
این زوایا برای دیگر منابع اطراف طلا نیز از تابش ذرات طلا تاثیر میگذارد یا شرایطی مانند موقعیت طلا در محدوده اطراف طلا به نسبت اندازه یا سطح و حجم طلا پدید می اید
ذرات طلا در وضعیت ماندگاری قرار داشته و ذرات الکترونی طلا و انرژی طلا به اطراف تابش یا منتقل و جابجا میشود و میتواند وضعیت بار الکتریکی دیگر منابع یا مواد معدنی را با تغییرات روبرو نموده و جریان زوایا مغناطیسی و الکتریکی در اطراف این منابع و مواد معدنی پدید اید که بر روی حاصل عملکرد فلزیاب اثر انحرافی در تشخیص را شکل دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.