فلزیاب طلا جدید فلزیاب طلا قدیمی

توسط |2022-08-05T22:05:01+04:30آگوست 5th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب طلا جدید طلا قدیمی
اول باید توجه کرد که فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب طلا جدید یا فلز جدید را در عمق تشخیص می دهد و سپس به ان یابنده یا فلزیاب اطمینان نمود و اینکه عده ای میگویند دستگاه انها فقط طلا قدیمی را تشخیص می دهد از نظر علمی و عملی واقعیت ندارد و چگونه میتوان اثبات نمود که طلا قدیمی را میگیرد زیرا پایه اولیه یک فلزیاب یا یابنده را ان دستگاه ندارد که در اصل پیدا نمودن و تفکیک طلا و فلزات جدید در عمق میباشد پس به چنین دستگاهی که میگویند طلا قدیمی یا فلز قدیمی را میگیرد و طلا یا فلز جدید را نمیگیرد نمیتوان اطمینان نمود منظور در این است که یابنده یا فلزیاب کار درست علمی و عملی خود را که تشخیص فلزات و طلا در عمق است انجام دهد یا طلا و فلزات را در عمق از هم تفکیک نماید مثال ساده آن دوربین است که میتوان با ان عکس یا تصویر گرفت و یک دوربین واقعی کار واقعی خود را عملاً انجام می دهد و میتوان ابراز نمود از نظر علمی و عملی یک دروبین از یک ساختمان جدید عکس و تصویر میگیرد و همان دوربین میتوان از یک ساختمان قدیمی نیز تصویر یا عکس بگیرد پس کار ان دوربین اثبات میشود زیرا میتواند در هر حالت کار اصلی خودش انجام دهد حال اگر عکاس حرفه ای باشد بهترین تصویر یا عکس از یک ساختمان جدید یا ساختمان قدیمی را میگیرد و اگر ابراز گردد یک دوربین فقط از ساختمان قدیمی عکس و تصویر میگیرد و از ساختمان جدید عکس تصویر نمیگیرد وقتی از ساختمان جدید یا ساختمان قدیمی با ان دوربین عکس بگیرد در هر دو حالت عکس یا تصویر را نخواهد گرفت و این مطلب مانند همان دستگاه های است که میگویند طلا قدیمی میگیرد و طلا جدید را نمیگیرد و این موضوع در رابطه با اثبات کار واقعی و علمی و عملی هر سیستم یا وسیله ای قابل ارزیابی است و در رابطه با فلزیاب یا یابنده هم همین است وقتی فلزیاب یا یابنده طلا جدید را در عمق گرفت و تفکیک نمود کار خود را اثبات نموده و علمی وعملی از نظر منطقی کار ان قابل قبول است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.