فلزیاب شکل موج میدان ارسالی

توسط |2022-02-08T10:11:21+03:30فوریه 8th, 2022|فلزیاب|

در وضعیت مغناطیس با جریان ورود نیرو با الکتریکی مثبت از یک میدان الکتریکی میتوان شکل موج مغناطیسی را بدست آورد که این شکل موج مغناطیسی متعلق به ایجاد میدان الکترومغناطیس حاصل از میدان مغناطیس و الکتریکی میباشد که بار الکتریکی مثبت وارد شده بسیار پائین میباشد تا جریان مسلط بار الکتریکی منفی مربوط به میدان مغناطیس در شرایط تعادل باقی مانده و توان شکل میدان مغناطیس دچار انحلال یا ایستائی در قسمت های وارد نمودن نیرو برای پیوستگی در ایجاد شرایط مغناطیس مرتب نگردد یا وضعیت استاتیک در نقاطی که تجمیع مغناطیس شکل میگردد در میدان مغناطیس پدید نیاید تا حرکت مغناطیس دچار اختلال نگردد و شکل موج پدید آمده در جریان مغناطیس وابسته به نوع مدار یابنده مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی میباشد و هر سیستم که شکل موج دارد باید مشخص گردد که طراحی مدار آن مغناطیسی یا فرکانسی است در صورتیکه مغناطیسی باشد جریان تشخیص طلا در عمق را دارا نخواهد بود و یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا ردیاب فرکانسی دارای عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم میباشد و میتواند طلا را در عمق تفکیک نماید و اصل کار یابنده به شکل موج آن نمیباشد بلکه به توان تفکیک طلا و فلزات در عمق است زیرا در دسته جریان فرکانس ایکس ویو که خطی مستقل مستقیم است شکل موج با فرکانس های متفاوت شکل نمیگیرد ولی طبق اصول رادار میتواند میدان طلا و فلزات در عمق تفکیک نماید و اصل کار یابنده در این است که طلا و فلزات را در عمق تفکیک نماید و باید میدان فلزی مانند طلا را در زمان تست و آزمایش مشخص نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.