فلزیاب شرایط زمین ایجاد خطا

توسط |2021-04-05T11:01:30+04:30آوریل 5th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

شرایط زمین از نظر نوع مواد معدنی و منابع و فلزات متفاوت و ساختار جابجایی خاک یا در هم ریختگی خاک یا لایه های زمین میتواند وضعیتی را در صحنه کار ایجاد نماید که عامل شکل گیری میدان های متفاوت الکتریکی و مغناطیسی و الکترو مغناطیس یا وضعیت حرکت جابجایی الکترون های بار منفی در جهت متفاوت به سمت منابع و سنگ ها و کانیها مختلف باشد و موجب گردد سیستم یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از خود واکنش با وضعیت خطا نشان دهد و فلزات و منابع پوسیده نیز میتواند همین شرایط را دارا باشد و بعضی از تغییرات در سازه های ساختمانی مربوط به گذشته نیز به دلیل وجود آهک و گچ و روس های متفاوت با سنگ ها از مناطق دیگر جریان مختل کننده در وضعیت لایه های اصلی را از سطح به زیر ایجاد نماید و پیدا نمودن یک هدف یا طلا یا فلز مورد نظر میتواند با خطا در تشخیص بخصوص پیدا نمودن مرکز هدف یا طلا یا فلزات تعیین شده برای آشکار نمودن روبرو شود و ایجاد شرایط تنظیمات در حالت حرکتی یا شعاع زنی به نسبت نقطه زنی در چنین محدوده های باید با تفاوت یا تغییر در تنظیمات به انجام برسد و این نیز از کارهای که اپراتور یا کاربر باید بر روی سیستم یابنده انجام دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.