فلزیاب شرایط حذف ذرات

توسط |2021-02-21T08:36:43+03:30فوریه 21st, 2021|فلزیاب|

شرایطی که یک فلزیاب یا رادار زمینی دستی و معدن یاب برای حذف ذرات مزاحم یا جریان مغناطیسی و الکتریکی دیگر منابع نیاز دارد حذف جریان مخالف تفکیک است و حذف ذرات وابسته به جریان تفکیک است و هر سیستم یابنده که بتواند تفکیک فلزات یا طلا یا اهداف را بصورت مجزا جداسازی نماید در اصل و بنیان توان این را خواهد داشت که اپراتور یا کاربر با تغییر تنظیمات شرایط ذرات مزاحم را از هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر مشخص نماید و جریان اینکه بتوان با یک سیستم یابنده در صحنه کار اصلی به موفقیت دست یافت به شرایط کار فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب و توان تفکیک ان ارتباط دارد و تضمین کار ان سیستم یابنده در زمان تمرین برای تشخیص فلزات و طلا و اهداف در عمق مشخص میگردد ولی تشخیص وضعیت صحنه کار از موارد با اهمیت است که اپراتور یا کاربر باید بداند تا بتواند در تنظیمات شرایط حذف خطا یا تشخیص نقاط ایجاد کننده خطا را مشخص نماید و این اشکال صحنه کار دیگر به کارکرد سیستم یابنده یا اپراتور ندارد زیرا اپراتور و سیستم در زمان تمرین توان تفکیک طلا و فلزات در عمق از خود نشان داده اند ولی اپراتور یا کاربر حرفه ای میتوانند این شرایط را مشخص نمایند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.