فلزیاب سیگنال متفاوت

توسط |2021-04-23T21:39:07+04:30آوریل 23rd, 2021|فلزیاب فرکانسی|

هر فلز یا هدف یا طلا یا منبع و مواد معدنی در جریان ذات شکلی خود از نظر مولکولی و بار الکتریکی دارای جریان انرژی پایدار یا غیر پایدار خود میباشد و وضعیت پایداری انرژی با بار الکتریکی ان فلز یا هدف یا طلا یا مواد و منابع مرتبط است و ان دسته از فلزات یا اهداف یا منابع که دارای بار الکتریکی مثبت و متمایل به داشتن انرژی ثابت در مولکول خود هستند و انرژی خود را از دست نمی دهند یک جریان انرژی پایدار را دارا هستند مانند طلا و فلزات پارا مغناطیس این دسته فلزات جریان سیگنال بازتاب شده منظم واقعی را داشته و برای یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب ایجاد جریان سیگنال یا بازتاب با جریان پایدار خود داشته و تغییر در سیگنال انها وجود ندارد که این سیگنال ها که دارای بار مثبت و میدان الکتریکی با بار مثبت هستند توسط مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا قابل تشخیص و ارزیابی نمیباشد و فلزات مغناطیسی دچار تغییرات و پوسیدگی شده و جریان سیگنال متفاوت نسبت به وضعیت خود را میتوانند ایجاد نماید و بعضی مواقع حتی سیگنال شبیه طلا یا فلزات غیر مغناطیس را بازتاب مینمایند که اپراتور یا کاربر با تغییر تنظیمات میتواند این شرایط را تشخیص دهد و یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای ترشهولد سطح و حجم توان جداسازی سیگنال های متفاوت را نسبت به سیگنال هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر داشته

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.