فلزیاب سیلیس و آهن و کربن

توسط |2022-03-18T13:32:25+03:30مارس 18th, 2022|فلزیاب|

از عملیات ترکیبی در فولاد یا آهن از سیلیس نیز بهره برده میشود و همین امر میتواند وضعیت گرافیکی و کربنی را در مدت زمان طولانی برای چنین ترکیبی پدید آورد که با تغییرات مولکولی و جریان فشار میدان ها بر هم وضعیتی از یک هدف با شرایط بار الکتریکی مثبت ولی با خصوصیات پائین از نظر سطح باز تاب شکل بگیرد که برای چنین وضعیتی اپراتور یا کاربر میتواند با تغییر تنظیمات در عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم موقعیت ترکیب سیلیس و آهن یا کوارتز و آهن را به نسبت نوع ترکیب تشخیص دهد و میدان های پدید امده در حوزه ترکیب چنین منابعی در صورتیکه در نزدیک یک هدف طلا یا فلزات دیا مغناطیس باشد شرایط تغییر محدوده در ترکیب تشخیص مرکز طلا را پدید آورد و باعث گردد که یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب محدوده یا ان نقطه ای که میدان طلا یا فلزات دیا مغناطیس به میدان ترکیبی سیلیس و اهن فشار وارد مینماید بعنوان محدوده مرکز هدف طلا یا فلزات دیا مغناطیس تشخیص دهد زیرا میدان طلا در ان محدوده شرایط را با فشار بالاتر پدید میاورد که بتواند بر میدان جریان سیلیس و کوارتز و آهن ترکیبی تسلط پیدا نماید و این محدوده نقطه فشار بر هم میتواند وضعیت ناپایداری در ترکیب تشخیص را بوجود آورد و یابنده با انحراف پدید امده میتواند به این نقطه و محدوده فشار پاسخ دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.