فلزیاب سیلیس خطا فرکانس طلا

توسط |2022-04-29T21:47:47+04:30آوریل 29th, 2022|دسته‌بندی نشده|

میدان طلا آهن سیلیس کوارتز در فلزیاب فرکانسی
ساختار مولکولی فلزات و منابع و مواد با هم یکسان نیستند و همین جریان موجب اختلاف در شکل گیری میدان های الکتریکی و مغناطیسی و الکترو مغناطیس در مواد و منابع و مواد معدنی و فلزات میگردد و فلز طلا شرایط میدان مغناطیس ندارد با آنکه دارای مغناطیس بسیار پائین میباشد و جریان میدان مغناطیس غالب را ندارد و وجود بار الکتریکی مثبت در جریان الکترون آن باعث میگردد که میدان فرکانسی و الکتریکی و الکترو مغناطیس با شرایط مثبت غالب را دارا باشند و فلزات آهنی یا منابع دارای جریان بار الکتریکی منفی در الکترون خود وضعیت میدان مغناطیس غالب را خواهند داشت که ترکیب میدان مغناطیس با بار الکتریک منفی را دارند و این میدان ها با حالت بار مثبت و منفی شبیه هم نمی باشند و میدان های شکل گرفته از آنها نیز یک شکل نیستند و یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب که عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم را دارا است توان تفکیک همه منابع و فلزات و کانیها و میدان های آنها را به شکل مجزا دارد و در شرایط منابع و فلزات هم مکان یا هم اتم که بازتاب سیگنال نزدیک به هم را در وضعیت بار مثبت یا منفی دارند با تغییر تنظیمات میتوان جریان طلا یا فلزات و منابع و کانیها را از یکدیگر جدا نمود یا وضعیت هدف اصلی را از ذرات مزاحم تفکیک نموده و تشخیص داد و البته توجه باید نمود که در هم مکان ها یا همگن ها شرایط بار الکتریکی مثبت در ساختار مولکولی موجب میگردد که شبیه هم باشند و منابع و فلزات با بار الکتریکی منفی شرایط هم مکانی یا همگنی با منابع و فلزات با بار الکتریکی مثبت را نخواهند داشت یا فلزات با میدان مغناطیسی دارای بار الکتریکی منفی هم شکل یا همگنی فلزات با بار الکتریکی مثبت یا میدان الکتریکی مثبت را نخواهند داشت

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.