فلزیاب سنسور طلا

توسط |2021-09-24T12:25:18+03:30سپتامبر 24th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

سنسور ها در دسته های گوناگون برای سیستمهای مغناطیسی و فرکانسی وجود دارد و کار سنسور ها انتقال شرایط مغناطیسی یا فرکانسی است و سنسور های مغناطیسی کار خاصی را برای تشخیص فلزات یا طلا انجام نمی دهد و تشخیص سنسور مغناطیسی تحت تراکم مغناطیسی واکنش از خود نشان می دهد و سنسور فرکانسی از نوع مادون قرمز یا التراسونیک یا سنسور نوری حرارتی با شرایط ارسال یا دریافت فرکانس به نسبت فرکانس ساخته شده از مدار اصلی حرکت سوار بر هم را انجام می دهند و سنسوری که خاص تفکیک یا فلز خاصی باشد وجود ندارد و دستور تفکیک از مدار اصلی شکل میگیرد و سنسور مغناطیسی یا فرکانسی یک عامل واسطه ای در تشخیص جانبی میباشد و سنسوری خاص به نام سنسور طلا در فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا یابنده فرکانسی وجود ندارد و تشخیص اصلی طلا بنابر شرایط تنظیمات بر روی مدار اصلی برای سنسور ها فراهم میگردد البته در سنسور مغناطیسی نمیتوان تفکیک طلا یا انواع فلزات را بدست آورد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.