فلزیاب زاویه حرکت تنظیمات دید سیستم

توسط |2021-10-14T21:34:27+03:30اکتبر 14th, 2021|فلزیاب|

زاویه حرکت سرجستجوگر یا عامل انتقال دهنده یا گیرنده فرکانس و مغناطیس در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با سطح زمین یا محدوده جستجو با تعادل و متناسب نگهداشته شود و زاویه سرجستجوگر یا آنتن یا سنسور باید به شکلی باشد که هدف یا طلا یا فلزات در دید سیستم یابنده قرار بگیرد و اگرحرکت در مختصات یابی درست نباشد میتواند ترکیب تشخیص هدف یا طلا یا فلزات از دید سیستم خارج نموده یا سیستم نتواند هدف یا طلا یا فلز را تشخیص داده و حتی واکنشی برعکس از خود نشان دهد و کار فلزیاب یا هر نوع یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب تشخیص فلزات و طلا و اهداف در زمان تمرین برای آشنایی با نحوه پاسخ ان برای بهره برداری درصحنه کار اصلی است تا جریانات ایجاد کننده اشتباه در تشخیص مشخص گردد و حتی اشتباه در تنظیمات میتواند تفاوت در زاویه تشخیص یابنده را در ارسال یا بازتاب فرکانس و مغناطیس را شکل داده و یابنده را با انحراف در خطوط حرکتی فرکانس و مغناطیس روبرو نماید و تغییر زاویه در ارسال یا بازتاب دید تشخیص یابنده را میتواند نسبت به هدف یا طلا یا فلز تغییر دهد و هرگونه تغییرات در بازتاب یا ارسال سیگنال علائم از یابنده میتواند شرایط تغییرات در وضعیت تشخیص جریان مغناطیس یا فرکانس را ایجاد نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.