فلزیاب دید تفکیک طلا

توسط |2021-10-12T19:53:07+03:30اکتبر 12th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

دید فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب تشخیص فلزات یا طلا یا هدف مورد نظر است و تعیین دید یابنده با خصوصیات مدار فلزیاب یا رادار زمینی دستی و معدن یاب ارتباط داشته که از دسته مغناطیسی است یا فرکانسی است و با کدام شرایط میتواند وضعیت طلا یا انواع فلزات یا هدف را تشخیص دهد با تفاوت فلزات مغناطیسی از فلزات غیر مغناطیسی تشخیص می دهد یا با تشخیص فرکانس فلزات یا طلا یا اهداف را تفکیک مینماید و دید تفکیک یابنده تفکیک دار در زمان مشخص نمودن هدف یا طلا با جریان تنظیمات مربوط به تفکیک ارتباط دارد و یابنده فرکانسی که تفکیک از اصول رادار در موضوعیت دارد میتواند ذرات مزاحم از طلا یا فلز اصلی را مجزا تشخیص دهد و یابنده مغناطیسی تفاوت بین آهنی از غیرآهنی را جدا مینماید و نمیتواند بصورت مجزا همه فلزات یا طلا یا منابع را بخصوص در عمق طبقه بندی نموده و تشخیص دهد زیرا مغناطیس در جریان ایجاد شده در حرکت تعادل زمانی با ثبات یکسان ندارد و دید یابنده در این است که میتواند در عمق یا سطح طلا یا فلزات یا منابع را تشخیص دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.