فلزیاب خطا شدت نیروی بالاتری

توسط |2020-08-19T11:42:52+04:30آگوست 19th, 2020|فلزیاب|

شدت نیروی مغناطیسی یا پراکندگی بار الکتریکی منابع و مواد معدنی نوسانات متفاوت را در زمین صحنه کار ایجاد مینماید و این نوسانات در ص.رتیکه نیرویی بیشتری نسبت به هدف فمورد نظر یا طلا داشته باشد میتواند وضعیت تشخیص فلزیاب را با شرایط متفاوت نسبت به موقعیت تشخیص هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر روبرو نماید و در این موقعیت خطا در تشخیص پدید می اید
فلزیاب سیگنال ذرات مزاحم را میتواند از طریق تغییر در تنظیمات حذف نماید
هر نوع تنظیمات فلزیاب قدرت حذف سیگنال مزاحم ذرات را ندارد
فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مغناطیس سنج از نوع مگنتومتر یا مگنت تنظیماتی را برای حذف خطا یا تشخیص خطا را نداشته

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.