فلزیاب خصوصیات اصلی تفکیک

توسط |2020-12-12T10:35:28+03:30دسامبر 12th, 2020|فلزیاب|

توانائی فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب اصل کار ان تشخیص اهداف و فلزات و طلا در زمان آزمایش یا تست در موقع تمرین است و خصوصیات اصلی تفکیک جداسازی همه منابع و فلزات و طلا از هم میباشد و کیفیت جداسازی با تنظیمات سیستم یابنده مرتبط است و تنظیمات حاصل نوع شکل طراحی ان یابنده در دسته فرکانسی یا مغناطیسی است که توان تفکیک در عمق را مشخص مینماید در شرایط جداسازی خصوصیات اصلی تفکیک پاسخ دادن به طلا و انواع فلزات به غیر سطح در عمق میباشد و قدرت تفکیک یک فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب را در جداسازی فلزات یا طلا یا اهداف در عمق میتوان بدست آورد و ان دسته یابنده که از شرایط مغناطیسی برای تشخیص بهره میبرند وضعیت توان تشخیص فلزات و جداسازی اهداف یا طلا را در عمق نداشته و یکی از دلایل ان بهره گرفتن از شرایط مغناطیس در خصوصیات تشخیص است و مغناطیس تا ان حد که توان یکسان در نفوذ را دارد در بازتاب قدرت تغییر فاز در ان ایجاد میشود و تغییرات حاصل از مغناطیس منتشر شده به محض اینکه دچار تغییرات یا از دست دادن توان اولیه خود میگردد دیگر توان تشخیص اهداف یا فلزات را در عمق نداشته و یابنده مغناطیسی پاسخی از خود نشان نمی دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.