فلزیاب خاص تفکیک طلا یا یک نوع فلز

توسط |2022-02-25T19:38:18+03:30فوریه 25th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

فلزات میتوانند در حالت عمومی دارای منابعی هم شکل باشند یا بعضی از منابع و کانیها شبه (شبیه) فلزات خود را نشان می دهند یا بعضی از فلزات دارای شرایطی شبه (شبیه) هم باشند که باید یک یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدنی یاب دارای تنظیماتی باشد که بتواند این دسته از فلزات یا کانیها یا سنگ ها یا مواد معدنی که میتواند خود را شبه هدف اصلی نشان دهد تشخیص دهد و جداسازی نماید در صورتیکه یابنده فقط خاص یک فلز باشد توان تشخیص فلزات یا منابع همگن یا هم مکان را ندارد و این خود یک عامل ایجاد خطا میباشد زیرا فقط میتواند شرایط یک فلز یا مواد مورد نظر را تشخیص دهد و نمیتواند منابع هم شکل را جداسازی نماید و در صورتیکه یابنده یا فلزیاب خاص طلا طراحی شده باشد در صحنه کار اصلی امکان خطا در آن زیاد میباشد زیرا هم شرایط یا همگن طلا در کانیهای مانند سیلیس یا کوارتز وجود دارد و یابنده فرکانسی که عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم را دارا است شرایط تشخیص انواع فلزات وجود دارد و با تعیین عدد وی دی ای در ادیت میتوان طلا را بطور کامل تفکیک و جداسازی نمود و در صورتیکه اپراتور یا کاربر بخواهد امکان خطا از منابع هم شکل یا همگن با طلا را تشخیص دهد میتواند با تغییر در عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم وجود و امکان منابع هم شکل یا هم مکان را تشخیص دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.