فلزیاب حذف خطا با عدد وی دی ای در فرکانس طلا

توسط |2022-02-24T18:22:13+03:30فوریه 24th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب فرکانسی چگونگی تشخیص نقاط مزاحم
تنظیمات در یابنده فرکانسی شرایط چگونگی تشخیص خطا از منابع دیگر را برای اپراتور یا کاربر فراهم میاورد و در صحنه کار اصلی امکان وجود هر نوع تغییرات طبیعی یا تغییرات غیر طبیعی یا توسط انسان میتواند وجود داشته باشد که ایجاد کننده انحراف در تشخیص یا تفکیک یا عامل اشتباه در تشخیص یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب گردد در یابنده فرکانسی که دارای عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم میباشد اپراتور یا کاربر میتواند با تعیین عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم مربوط به هدف اصلی محدوده و مرکز هدف اصلی را مشخص نماید و برای اینکه مطمئن گردد در ان محدوده که بعنوان مرکز هدف اصلی مشخص شده است محدوده هدف اصلی است یا امکان دارد محدوده خطا از منابع دیگر باشد اپراتور یا کاربر میتواند عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم را بر روی اعداد مربوط به کانیها یا منابعی مانند سیلیس یا کوارتز قرار داده و دوباره اقدام به جستجو یا تصویرگیری یا آنتن زنی نماید و در صورتیکه همان محدوده اولیه با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم متعلق به هدف مورد نظر را نشان دهد امکان وجود هدف اصلی در ان محدوده از بین میرود

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.