فلزیاب حالت معدلگیری انباشتگی

توسط |2020-11-24T10:42:50+03:30نوامبر 24th, 2020|فلزیاب|

فلزات یا منابع میتوانند شرایطی را برای سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب ایجاد نماید که سیستم یابنده از تشخیص آنها خودداری نماید یا ان هدف یا فلزات در دید سیستم یابنده قرار نگیرند و اگر هدف یا طلا یا فلز در دید سیستم یابنده قرار نگیرد امکان عدم تشخیص ان هدف یا طلا یا فلز وجود دارد و در بعضی مواقع زمانیکه هدف یا طلا یا فلز با تنظیمات سیستم یابنده هماهنگ نباشد سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از هر نوع مغناطیسی یا فرکانسی باشد اقدام به معدلگیری در تشخیص مینماید و در بعضی مواقع که هدف در ان محدوده نباشد یا تنظیمات نیز اشتباه باشد سیستم یابنده اقدام به معدلگیری مینماید این موضوع هم حسن در تشخیص است و هم اگر اپراتور یا کاربر تنظیمات تغییر ندهد برای تشخیص یک عامل انحراف و تشخیص خطا میباشد البته بعضی از شرایط قرار گرفتن منابع یا مواد معدنی یا فلزات آلیاژی یا پوسیده میتواند موقعیت انباشتگی در سیگنال علائم را ایجاد نماید که خود نیز یکی از عوامل معدلگیری در تشخیص یابنده های فرکانسی یا مغناطیسی میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.