فلزیاب جریان پاسخ طلا

توسط |2021-12-25T13:43:43+03:30دسامبر 25th, 2021|فلزیاب|

در زمانیکه الکترون طلا با بار الکتریکی مثبت در لایه ها مسیر جریان چرخش را دارا است وضعیت میدان الکتریکی از الکترون نیز پدید می اید و شرایط شکل گیری انرژی و تشعشع و حرارت نیز آشکار میگردد و در این میان میدان ها الکتریکی متعلق به الکترون از وضعیت بار الکتریکی مربوط به الکترون پیروی نموده که شرایط طلا از نظر بار الکتریکی در حالت مثبت با انرژی ثابت باقی میماند و در فلزات مغناطیسی بار الکتریکی منفی در فرایند میدان الکتریکی متعلق به الکترون ها عامل شکل گیری میدان مغناطیس میگردد و در غیر مغناطیس ها به دلیل دارا بودن بار الکتریکی مثبت در ذات خود میدان الکتریکی ثابت شکل گرفته ودر فلزات دارای بار الکتریکی مثبت جریان بار الکتریکی منفی نمیتواند وضعیت جریان میدان های الکتریکی با بار مثبت را تحت فشار برای شکل گیری میدان مغناطیس قرار دهد و جریان پاسخ طلا با وضعیت بار الکتریکی مثبت به فلزیاب یا رادار زمینی دستی و معدن یاب قابل تشخیص است که ان سیستم یابنده بتواند وضعیت میدان الکتریکی طلا یا فلزات با بار مثببت را با جداسازی توان انرژی و تشعشع از شرایط الکترون و بار الکتریکی را به انجام رساند که تفکیک طلا و فلزات پارا مغناطیس در عمق در این حالت پدید امده با تعیین عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم در یک یابنده فرکانسی فراهم میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.