فلزیاب جریان ذرات مزاحم در خطوط تشخیص

توسط |2022-01-27T13:16:34+03:30ژانویه 27th, 2022|فلزیاب|

حرکت در صحنه کار اصلی میتواند با شرایط متفاوتی از جریان میدان ها مغناطیسی یا فرکانسی یا الکتریکی واکنش یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب را روبرو نماید و هر منطقه با منطقه دیگر میتواند جریانات گوناگونی را در وضعیت ذرات مغناطیسی یا فرکانسی برای تشخیص یابنده ها شکل دهد که این جریانات دارای سطوح یا بازتاب یکسان نباشد و جریانات مربوط به ایجاد کننده انحراف در پاسخ یابنده میتواند در مناطق متفاوت با تنظیمات مختلف قابل شناسائی باشد و اپراتور یا کاربر باید بتواند این جریانات را نسبت به وضعیت همان منطقه از طریق تعیین یا تغییر تنظیمات مشخص نماید و جریان ذرات مزاحم اگر با شکلی نزدیک به هدف اصلی بازتاب گردد اثری با سرعت بالاتر یا پرتراکم تر در خطوط تشخیص مغناطیسی یا فرکانسی یابنده فرکانسی یا یابنده مغناطیسی خواهد گذاشت که جداسازی ان به توان تشخیص اپراتور یا کاربر در آشنائی با تغییرات تنظیمات به نسبت پاسخ ایجاد شده دارد تا نقاط متعلق به ذرات مزاحم از وضعیت هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر جداسازی نماید و تشخیص وضعیت هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر با سیستم یابنده که توان جداسازی و تفکیک طلا و انواع فلزات در عمق داشته در صحنه کار اصلی با اپراتور یا کاربر است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.