فلزیاب جریان تفکیک خاص اهداف

توسط |2021-04-04T10:06:44+04:30آوریل 4th, 2021|فلزیاب تصویری|

اهداف و فلزات و منابع هر کدام طبقات جریان مغناطیسی و فرکانسی مربوط به خود را بنابر بار الکتریکی و جریان الکترونی و میدان الکتریکی و مغناطیسی داشته و هر منبع یا فلزی یا طلا نسبت به وضعیت مولکولی و اتمی خود شرایط سرعت چرخش الکترونی و بار الکتریکی مربوط به خود را دارد و الکترون ها در محدوده خود شرایط میدان الکتریکی را دارا خواهند بود و جهت و شکل حرکت الکترون ها در چرخش به نسبت وضعیت ان ماده یا مواد یا منابع میتواند خصوصیات مربوط به همان هدف یا طلا یا منابع و مواد را شکل دهد و در این وضعیت فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از دسته فرکانسی توان جریان تشخیص وضعیت پدید آمده از حرکت الکترونی و بار الکتریکی و میدان الکتریکی شکل دهنده انرژی و تشعشع مربوط به ان هدف یا طلا یا فلزات که در حالت ایستا و استاتیک قرار دارد را در شرایط جابجایی ذرات به وضعیت الکترو استاتیک در پاسخ پدید می آورد و انتشار و جذب وضعیت فرکانس موقعیت جابجایی را برای بدست امده حرکت جریان نیرو بین سیستم یابنده و هدف یا طلا یا فلزات به شرایط الکترو استاتیک در می آورد و شرایط پاسخ هم به همین صورت شکل میگیرد و البته این از اصول جابجایی ذرات الکترونی بین منابع و رساناها با غیر رساناها یا عایق ها میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.