فلزیاب تکنیک مرکز یابی

توسط |2021-10-15T13:43:44+03:30اکتبر 15th, 2021|فلزیاب|

روش جستجو برای تشخیص مرکز هدف یا طلا یا فلزات ترکیب مختصات یابی ویژه مربوط به همان فلز یا طلا یا منابع را به نسبت تنظیمات ایجاد شده نیاز دارد و روش کار درست در زمان تمرین و آموزش برای کاربر و اپراتور فراهم گردد و نحوه عملکرد در مناطق متفاوت برای جستجو میتواند با زاویه یا شکل تفاوت در اندازه هدف یا طلا یا فلز به نسبت دیواره ها تا مرکز هدف یا طلا یا فلز پدید آید و این تفاوت و تشخیص ان در مختصات یابی و روش تغییرات تنظیمات کاری است که اپراتور یا کاربر باید بر روی سیستم بصورت دستور متناسب ایجاد نماید و در صحنه کار اصلی برای مرکز یابی امکان خطا در تشخیص محل دقیق هدف یا طلا یا فلز بخصوص برای طلا یا فلزات دیا مغناطیس پیش می اید که این شرایط میتواند مربوط به شرایط نوع فلز یا طلا یا مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد و دست خورده شدن صحنه کار از وضعیت اولیه نسبت به شرایط طبیعی زمین نیز چنین موقعیتی را در نقطه زنی اشتباه یا خطا در نقطه زنی ایجاد مینماید اپراتور یا کاربر باید بتواند وضعیت متناسب برای تشخیص هدف را در تنظیمات و مختصات یابی اجراء نماید تا این خطا در مرکز یابی از بین برود

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.