فلزیاب تنظیمات اشتباه معدلگیری

توسط |2021-09-26T16:46:51+03:30سپتامبر 26th, 2021|فلزیاب|

تنظیمات در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یک عامل مهم در تشخیص هدف یا طلا یا فلز مورد نظر میباشد و درست تعیین نمودن تنظیمات میتواند از انحراف در تشخیص جلوگیری بعمل آورد اما در صورتیکه اپراتور یا کاربر نتواند تنظیمات را در یابنده مغناطیسی یا فرکانسی متناسب با هدف یا طلا یا فلز مورد نظر تعیین نماید سیستم بصورت هوشمند اقدام به معدلگیری نموده و یک هدف یا منبع نزدیک به تنظیمات تعیین شده را مشخص مینماید و در زمانیکه ان هدف یا طلا یا فلز مورد نظر نیز در ان محدوده نباشد سیستم یابنده به نزدیکترین منبع واکنش از خود نشان می دهد و اپراتور یا کاربر با جداسازی در تنظیمات میتواند وضعیت ان منبع که خود را شبیه هدف یا طلا یا فلزات نشان دهد را مشخص نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.