فلزیاب تفکیک میدان مغناطیس

توسط |2022-04-01T23:21:00+04:30آوریل 1st, 2022|فلزیاب|

تشخیص فلزیاب میدان مغناطیسی یا الکتریکی یا جریان جابجائی
هر منبع و فلز و جریان یا مواد معدنی و منابع با خود جابجائی نیرو و ذرات و شکل گیری الکتریکی و مغناطیسی به نسبت ذات مولکولی و بار الکتریکی خود داشته و میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی و ترکیب الکترو مغناطیس در هر مواد و منبع و فلز و طلا وجود داشته و غالب جریان میدان الکتریکی یا میدان مغناطیسی با شرایط بار الکتریکی آن وضعیت پدید آمده در میدان الکترو مغناطیس را شکل میدهد و خصوصیات همه اینها به نوع فرکانس یا انرژی و تشعشع و حرارت ان منبع یا فلز یا مواد ارتباط دارد و در مجموع در یابنده وجود فرکانس و به طبع میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی و الکترو مغناطیس برای تشخیص فلزات یا منابع یا مواد و فلزات و طلا و کانیها و سنگ ها ایجاد واکنش مینماید و هر منبع و فلز و طلا که میدان خاص خود را دارد بر روی جریان مغناطیسی یا فرکانسی فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب اثر واکنشی خواهد داشت و خصوصیات یابنده از هر نوع که باشد واکنش بر روی جریان میدان الکتریکی یا مغناطیسی یا فرکانسی یا الکترو مغناطیس به نسبت نوع شکل گیری میدان آن خواهد داشت و یابنده باید میدان های مربوط به منابع و اهداف و فلزات جدید را تشخیص دهد تا کار و توانائی و عملکرد و روش و تکنولوژی ان مشخص گردد و اگر سیستمی بعنوان یابنده ارائه گردد و نتواند میدان های فلزات و طلا جدید را در زمان عملکرد مشخص نماید در اصل یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب نمی باشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.