فلزیاب تفکیک میدان طلا از فلزات و ذرات مزاحم

توسط |2022-02-14T20:23:16+03:30فوریه 14th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب جدا نمودن زوایا میدان ها
میدان مغناطیس و میدان فرکانسی و میدان الکترو مغناطیس به نسبت شرایط مولکولی و جریان بار الکتریکی از میدان الکتریکی هر منبع یا فلز یا مواد یا مواد معدنی و منابع متفاوت است و به همان نسبت جریان انرژی و تشعشع منابع با شرایط نوع آنها یکسان نمی باشد و این شرایط ایجاد جداسازی را مدار سیستم فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از دسته فرکانسی با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم انجام خواهد داد و میتوان ابراز نمود یابنده های فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده جریان مربوط به انرژی متعلق به میدان الکتریکی در میدان فرکانس الکترو مغناطیس با بار مثبت را میتواند جداسازی نموده و این خصوصیات از شرایط شکل گرفته از جریان فرکانس است و در یابنده های فرکانسی طبق اصول رادار شرایط زاویه ارسال مطرح نمی باشد زیرا نوع ارسال جریان انرژی و تشعشع در محدوده کلی در دید رادار منتشر شده و بازتاب برگشت است که میتواند با زوایا گوناگون در دسته بی و سی و ای منتشر گردد و که این هم مربوط به نقطه زاویه و شکل و میزان انرژی بازتاب شده از هدف یا منابع است و منابع و مواد و جریان اطراف هدف است که زوایا را با شکل متفاوت پدید می آورد و در نقطه زنی باید اپراتور یا کاربر این زوایا را در نظر بگیرد و سیستمهای یابنده فرکانسی که با شرایط ایکس ویو عمل مینماید فرکانس مستقل مستقیم را دارا بوده و این دسته فرکانس های مستقل مستقیم میتواند ایکس ویو بدون ترکیب بهره گیری از توان ولتاژ در سر آنتن یا عامل ارسال کننده را شکل دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.