فلزیاب تفکیک طلا از خاصیت میدان مغناطیس

توسط |2022-06-03T16:13:45+04:30ژوئن 3rd, 2022|فلزیاب|

خاصیت زمین و منابع در کار فلزیاب
خصوصیات منابع و مواد معدنی و کانیها و سنگ ها ار نظر جریان انرژی و بار الکتریکی و ذات مولکولی میتواند میدان های مغناطیسی و الکتریکی و الکترو مغناطیسی با تراکم یا حجم کم یا زیاد یا متغیر نسبت به وضعیت همه منابع در محدوده های خاص در صحنه کار ایجاد نماید که شرایط این نقاط با اطراف متفاوت باشد و این نقاط میتواند محدوده های باشد که بر یکدیگر جریان ترکیب یا تبدیلی یا فشار نیرو میدان های مغناطیسی و فرکانسی یا الکترو مغناطیس منابع و مواد و کانیها و سنگها وارد می نمایند و نقاط رسیدن بر یکدیگر یا جذب و دفع و رانش و ربایش هم باشند و در این جریان این نقاط میتواند باعث پاسخ یا واکنش فلزیاب یا معدنی با یا یابنده یا رادار زمینی دستی گردد و دانستن خصوصیات زمین و جریانات پیش آمده با ارزیابی خاک یا تشخیص نقاط بحران زا در یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم عاملی شود که این نقاط را مشخص نمود و با خصوصیات و جریانات مغناطیسی و الکترو مغناطیس یا غالب بودن بار الکتریکی مثبت یا منفی بر منابع صحنه کار آشنا شده و تغییرات برای تفکیک هدف اصلی را در تنظیمات لحاظ نمود

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.