فلزیاب تفکیک دار دیجیتال با عدد وی دی ای

توسط |2021-10-18T09:45:56+03:30اکتبر 18th, 2021|فلزیاب|

فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب باید از دسته سیستمهای یابنده با مدار دارای قطعات دیجیتال باشد تا بتواند انواع فلزات و اهداف و طلا را با عدد تعیین شده بصورت مجزا تفکیک نماید و دستور اینکه یک سیستم یابنده بتواند با تعیین یک عدد نسبت به همان فلز از بین فلزات متفاوت از خود واکنش نشان دهد بیانگر رعایت شرایط دیجیتال در بین تشخیص قبول یا رد در حالت خاص از بین شرایط گوناگون است و خاص بودن در جداسازی طبق عملکرد قطعات دیجیتال تشخیص بین صفر و یک برای تعیین ان منبع یا دستور مشخص از بین دستورات و داده ها متفاوت محدود در تشخیص ویژه در مدارات دیجیتال است و با یک دستور خاص از بین منابع گسسته به مجموعه از اعداد صحیح محدود عمل تشخیص را بین تعداد زیادی عوامل با تعادل و جداگانه بطور مناسب اجراء نماید و تعیین عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم تعیین عدد خاص از بین اعداد صحیح محدود به فلزات گوناگون است و وضعیت میکروسکوپی در جداسازی را دارا است و میتوان با تغییر بر روی هر عدد خاص یک هدف ویژه با ابعاد جداگانه را تعیین نمود و در عدد وی دی ای جریان پیوستگی وجود ندارد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.