فلزیاب تفکیک دار جدا پذیری

توسط |2021-10-06T20:20:52+03:30اکتبر 6th, 2021|فلزیاب آنتنی|

تشخیص اهداف یا فلزات یا طلا با فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب به خصوصیات شرایطی طراحی مدار ان وابسته است و ویژگی یابنده در تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق میباشد و جدا پذیری زمانی قابل اعمال در یک یابنده است که اپراتور یا کاربر بتواند انواع فلزات یا طلا را با عدد وی دی ای تعیین نماید و با ترشهولد سطح و حجم وضعیت ابعاد ان هدف یا طلا یا فلز را مشخص نماید تا سیستم یابنده بتواند انعکاس بازتاب انرژی و تشعشع خاص ان هدف یا فلز یا منبع تعیین شده را در کنار عدد وی دی ای تفکیک نماید تا شرایط بازتاب شده از منابع یا فلزات دیگر را مورد ارزیابی در دید خود قرار ندهد و منابع هم شکل یا هم مکان را میتوان با وضعیت عدد وی دی ای و ترشهولد تشخیص داده و خصوصیات تشخیص یون یا مغناطیس منابع دیگر نیز در یابنده های فرکانسی با عدد وی دی ای قابل تشخیص است تا با این شرایط وضعیت خطا قابل جداسازی باشد و اهمیت جداپذیری در اصل کار سیستم یابنده است که بتواند طلا یا انواع فلزات را در سطح و عمق تفکیک نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.