فلزیاب تفکیک دار با وی دی ای حذف خطا سیلیس

توسط |2022-02-17T08:46:49+03:30فوریه 17th, 2022|فلزیاب|

تشخیص خطا از سیلیس در فلزیاب فرکانسی
سیلیس و کوارتز یا مواد با انرژی بالا که قدرت جذب نیروی دیگر منابع را داشته و تابش جریان مربوط به خود را در اطراف پراکنده مینماید وضعیت محدوده اطراف خود را به نسبت نیرو خود تغییر می دهد و بر دیگر میدان ها غالب میگردد و وجود منابع متفاوت و فلزات پوسیده و تغییرات حالت اولیه زمین در صحنه کار میتواند اشتباه در واکنش یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب ایجاد نماید و منابعی مانند شیشه و سیلیس و کوارتز بصورت توده ای در یک محدوده قرار گرفته باشد نیز وضعیت نامتعارفی را به نسبت جریان قابل تشخیص شکل می دهد که میدان های مغناطیسی در حرکت پر شتاب الکترون ها را در ارتباط با منابع دیگر اطراف خود پدید می آورد و انرژی حاصله از این جابجایی بار الکتریکی دیگر منابع را به شکل فعال در جریان قرار می دهد و تراکم این جریان جابجایی در نقاطی که به یکدیگر میرسد اختلافی را شکل می دهند که میتواند فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا یابنده فرکانسی یا مغناطیسی را با واکنش روبرو نماید که مربوط به هدف اصلی یا طلا یا فلز نباشد و در این وضعیت اپراتور یا کاربر باید جداسازی را با تنظیم به حد مورد نظر در تشخیص هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر برساند تا دید سیستم یابنده اینگونه منابع را تشخیص ندهد و در اصل یابنده فرکانسی که عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم دارا است کمتر از ذرات مزاحم اثر متقابل برای خطا میگیرد و منابع مزاحم را از دید خود خارج نموده و حذف مینماید و اگر منبعی بیش از اندازه بازتاب شبیه هدف اصلی را داشته باشد اپراتور یا کاربر با تغییر در تنظیمات میتواند محدوده ایجاد کننده خطا را تشخیص دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.