فلزیاب تفاوت تشخیص و تفکیک

توسط |2022-09-26T19:46:14+03:30سپتامبر 26th, 2022|فلزیاب|

تفکیک در جریان فرکانس با تشخیص در جریان مغناطیس متفاوت است تفکیک در فرکانس از شرایط مجزا بودن انرژی و حرارت و تشعشع مربوط به مولکول فلزات و طلا و اجسام و طلا شکل میگیرد و هر نوع منبع یا فلز یا طلا یا اجسام و مواد معدنی و منابع جریان خاص فرکانس مربوط به خود با میدان الکترو مغناطیس مرتبط با میدان های اولیه خود را در شرایط بار الکتریکی مثبت یا منفی و توان میدان الکتریکی با بار الکتریکی مثبت یا منفی را دارد و تشخیص در مغناطیس توان جداسازی کامل را در بازتاب برگشت ندارد و در وضعیت شرایط تشخیص در میدان مغناطیس تفاوت جریان میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی منفی بهتر از تشخیص میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت است و نوع طراحی مدار که انتشار مغناطیس و تشخیص تفاوت مغناطیسی و غیر مغناطیسی را به همراه داشته باشد یا مدار فلزیاب یا یابنده فرکانس را انتشار دهد و در مقابل جریان متفاوت فرکانس در بازتاب اندازه گیری نماید میتواند تفاوت تفکیک با جریان دقیق تر را متفاوت نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.