فلزیاب تغییر محل طلا در پاسخ

توسط |2022-02-10T20:54:20+03:30فوریه 10th, 2022|فلزیاب|

اثر جریان طلا در محدوده اطراف خود حتی مدت زمان کوتاهی در محدوده قرار گرفته باشد باقی می ماند و اگر طلا را در محدوده ای قرار داده و با یابنده آنرا ردیابی یا نقطه زنی نمائید و در همان زمان دوباره موقعیت محل طلا را در همان محدوده تغییر دهید یابنده میتواند به محل قبلی که در مرحله اولیه قرار داده شده است باز هم واکنش نشان دهد و این از اثر جریان طلا و فلزات دیا مغناطیس بر اطراف خود و دفع مغناطیس یا میدان های دیگر است و جریان برخورد میدان های انتشار یافته از یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی تفکیک دار در ترکیب جریان میدان طلا با میدان های انتشار یافته از یابنده فرکانسی است که وضعیت اثر بر اطراف طلا یا فلزات دیا مغناطیس را افزایش داده و اثر این جریان ترکیب میدان ها نیز در ان محدوده به حالت انباشتگی باقی می ماند و جریان بار الکتریکی مثبت طلا و فرکانس منتشر شده بر این وضعیت حالت تشدید با توان بالا تری را شکل داده و موقعیت میدان پدید آمده تا مدت زمانی در ان محدوده که طلا یا فلزات دیا مغناطیس قرار داشته باقی میماند و یکی از عوامل آن موقعیت دفع جریان مغناطیس زمین با ترکیب میدان طلا و فلزات دیا مغناطیس با میدان انتشار یافته از یابنده فرکانسی است و هر نوع یابنده نمیتواند جریان میدان طلا با بار الکتریکی مثبت را بویژه در عمق تشخیص داده و مشخص نماید و یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم توان تشخیص طلا و فلزات در عمق دارا است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.