فلزیاب تغییر عیار طلا در طول زمان

توسط |2022-09-05T16:51:09+04:30سپتامبر 5th, 2022|فلزیاب|

هرگز طلا که در طول زمان در زیر زمین دچار تغییرات در عیار اولیه خود نمیشود و این موضوع برای طلا عیار هیجده تا بیست و چهار که خلوص درست در ترکیب الیاژ ان از عیار هیجده تا بیست و چهار است قابل قبول است زیرا اگر در طلا فلزاتی دارای جریان خود پوسیدگی ترکیب گردد دیگر طلا هیجده عیار تا بیست و چهار عیار نمیباشد و اگر طلا در طول زمان دچار تغییرات می شد بطور مثال وقتی در گذشته طلا عیار هیجده را در داخل زمین قرار داده اند بعد از مدت زمان تبدیل به طلا عیار چهارده یا بیست و چهار می شد که چنین اتفاقی هرگز برای طلا نخواهد افتاد مگر نه طلا مانند آهن بعد از مدتی دچار پوسیدگی یا میدان پذیری میگردید و طلا مانند اهن می پوسید پس جریان بازتاب فرکانس طلا جدید و قدیم یکسان و طلا عیار هیجده تا بیست و چهار هر میزان از عمر ان زیر زمین بگذرد باز هم همان طلا عیار هیجده تا بیست چهار به حالت اولیه خود که در زیر زمین قرار داده اند باقی می ماند و فقط طلا در طول زمان اطراف خود را شبه خود میکند و پیدا نمودن مرکز طلا قدیمی در عمق نیاز به دقت بالاتری دارد و یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب برای مشخص نمودن طلا در عمق مداری را نیاز دارد که بتواند طلا جدید را در حین تست در عمق تشخیص نموده و تفکیک نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.