فلزیاب تغییر بازتاب فرکانس طلا در طول زمان

توسط |2022-08-25T22:12:33+04:30آگوست 25th, 2022|فلزیاب|

طلا هرگز در هیچ شرایطی حالت اولیه خود را در مرور زمان از دست نمی دهد و اگر طلا در طول زمان دچار تغییرات میدانی از نظر میدان پذیر شدن میگردید در بازتاب فرکانس تفاوت داشت دچار تغییرات عیار نسبت به وضعیت اولیه خود میگردد که چنین اتفاق یا تغییراتی در میدان طلا در میدان پذیر شدن از وضعیت دیگر میدان ها بخصوص میدان مغناطیس زمین نمیگردد و طلا عیار هیجده تا بیست و چهار در طول زمان به همان حالت اولیه خود باقی می ماند و بازتاب فرکانس طلا جدید و قدیم یکسان است و طلا در طول زمان میدان پذیر از جاذبه زمین یا میدان مغناطیس زمین یا منابع دیگر با بار الکتریکی منفی یا میدان های استاتیکی نمیگردد زیرا جریان طول حرکت ذرات بار الکتریکی میدان طلا در سطح بیرونی خود انتقال الکترواستاتیک با بار الکتریکی مثبت را به اطراف داشته و این هم یکی از عواملی است که موجب میگردد طلا همیشه در حالت اولیه خود در طول زمان باقی بماند و هرگز طلا عیار هیجده تا بیست و چهار دچار تغییرات شکلی نمیشود اگر این چنین بود که طلا در طول زمان دچار تغییرات در بازتاب جریان فرکانس می شد و جریان تفکیک طلا در عمق با یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی و معدن یاب بستگی به فرکانسی یا مغناطیسی بودن مدار ان دارد که فرکانس در شرایط تفکیک طلا در عمق با کیفیت برتر میتواند عمل نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.