فلزیاب تغییرات عمودی زمین

توسط |2022-10-20T18:41:54+03:30اکتبر 20th, 2022|فلزیاب|

تغییرات عمودی زمین در جریان بین لایه های افقی خود میتواند تغییرات را در بازتاب میدان های پرفشار ایجاد نماید و اختلاف در تشخیص را به شکل های گوناگون پدید آورد که میتواند این تغییرات اثرات متفاوتی در شرایط تشخیص خطا از تغییرات زمین و حتی زاویه بازتاب سیگنال یا جریان میدان های هدف اصلی یا طلا یا نقره یا فلز مورد نظر داشته باشد تغییرات ناگهانی عمودی در لایه های زمین نسبت به لایه های افقی زمین جدا نمودن حرکت مقاومت مغناطیس زمین را نیز در ان محدوده به همراه خواهد داشت و این شرایط تغییرات عمودی در بین لایه های افقی یک دست زمین خطوط پیچیده میدانی در بازتاب طبیعی یا بازتاب میدان اهداف را ایجاد مینماید و تغییر زاویه از میدان یا سیگنال فلزات یا اهداف و طلا و نقره را شکل می دهد که برای مشخص نمودن اهداف بخصوص طلا و نقره که دیا مغناطیس است و فشار میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت دارد و میتواند میدان ها اطراف را تغییر می دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.