فلزیاب تعیین میزان عمق

توسط |2021-02-18T11:24:41+03:30فوریه 18th, 2021|فلزیاب|

برای تعیین میزان عمق باید طراح شرایط عمق نهائی را بر روی مدار ان در نظر بگیرد یا در اصل بنابر نوع طراحی و قطعات بکار برده شده میتوان توان عمق نهائی یک سیستم یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی را در نظر گرفت و عمق یک سیستم یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی را نمیتوان با تغییر کلید یا تعیین با کلید کاهش داد یا تعیین نمود تا متراژ خاصی را در عمق کمتر فقط تشخیص دهد البته میتوان با تعیین درست تنظیمات توان عمق را برای کاوش اهداف یا طلا در عمق افزایش داد یا دقت را به بهترین حد رساند ولی اینکه عمق را کاهش داد امری است که نمیتوان انجام داد زیرا در این شرایط توان سیستم یابنده کاهش میابد و قدرت تفکیک یا تشخیص یا جداسازی ان هم دچار افت سیگنال خواهد شد البته در سیستمهای یابنده مغناطیسی یا مگنتومتر یا یون یاب با کاهش توان نیرو جریان ولتاژ میتوان توان انرا کاهش داد ولی قدرت تشخیص ان نیز در تشخیص منابع دچار تنزل توان میگردد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.