فلزیاب تصویری چند بار عبور

توسط |2021-10-15T13:40:35+03:30اکتبر 15th, 2021|فلزیاب تصویری|

هر چند بار که از روی یک هدف یا طلا یا فلزات یا محدوده ای عبور نموده و تصویرگیری نمائید سیستم یابنده فرکانسی وضعیت تغییرات بار الکتریکی زمین و مغناطیس و میدان ها را در نظر گرفته تا موقعیت و وجود هدف یا طلا یا فلز مورد نظر را با بالاترین انرژی و تشعشع با خصوصیات انرژی ثابت مشخص نماید و اپراتور یا کاربر باید بتواند با یک سیستم یابنده که میتواند در وضعیت های گوناگون در زمان تمرین و آزمایش طلا را در سطح و عمق تفکیک نماید در صحنه کار اصلی هدف یا طلا یا فلز مورد نظر را از عوامل ایجاد کننده خطا جدا نماید تا بتواند موقعیت هدف اصلی را مشخص نماید و این شرایط تضمین در موفقیت است در صحنه کار منابع و فلزات یا سنگ ها و کانیها میتواند دارای میدان یا مغناطیسی یا فرکانسی یا الکتریکی و الکترو مغناطیس باشد که جریانات خطا در تشخیص فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب ایجاد نماید و خیلی از مواقع این جریانات در اطراف هدف یا طلا یا فلزات نیز شکل گرفته و موجب خطا در نقطه زنی یا تفکیک و تشخیص هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظرمیگردد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.