فلزیاب تصویری فرکانسی انتشار فرکانس در باند رادار با فرکانس پائین

توسط |2022-04-25T11:17:12+04:30آوریل 25th, 2022|دسته‌بندی نشده|

خصوصیات تفکیک فلزیاب تصویری فرکانسی
برای تفکیک بهتر فلزات و طلا و اهداف در عمق جریان فرکانس در تشخیص یابنده اسکنر تصویری نیاز است و در صورتیکه فرکانس انتشار یا جذب گردد وضعیت تشخیص فلزات و طلا و اهداف در عمق فراهم میگردد و خصوصیات تفکیک در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در دسته فرکانسی و از نوع اسکنر تصویری یا آنتنی تصویری بنابر جداسازی خواص فرکانسی شکل گرفته از انرژی و تشعشع با وضعیت دسته بندی مربوط به هر نوع هدف یا طلا یا منابع یا فلزات یا ذرات مزاحم به انجام میرسد زیرا فرکانس یا انرژی و تشعشع هر منبع یا فلز یا طلا مجزا از هم میباشد و خصوصیات تفکیک در فلزیاب فرکانسی یا یابنده تصویری فرکانسی یا یابنده آنتنی فرکانسی در همین جداسازی جریان متفاوت فرکانس مجزا هر منبع و طلا و فلزات و ذرات مزاحم میباشد که در برگشت یا بازتاب ان فرکانس یا انرژی یا تشعشع با تعیین تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم قابل تشخیص برای جداسازی در پاسخ برای تفکیک میباشد یا آنچه برمیگردد از بازتاب فرکانس یا سیگنال یا مجریان میدان ها در مدار یابنده فرکانسی قابل تشخیص و جداسازی میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.