فلزیاب تصویری جی پی ار

توسط |2021-10-12T19:37:05+03:30اکتبر 12th, 2021|فلزیاب|

سیستمهای تصویری یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع تصویری در دسته فرکانسی است و تمامی سیستمهای یابنده تصویری که با لکه رنگ یا عدد وی دی ای میتواند فلزات و طلا و اهداف را تفکیک نماید و تشخیص دهد را جی پی ار یا رادار زمینی نفوذ کننده یا رادار زمینی دستی یا رادار نافذ زمینی میگویند و از انجا که جی پی ار دارای مخفف کلمه رادار است نشانه این است که فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع تصویری باید طبق اصول رادار و شرایط فرکانس عمل نماید که بتواند خصوصیات فلزات یا طلا یا فلزات را بصورت لکه رنگ تفکیک و آشکار نماید البته باید در نظر داشته که سیستمهای رادار با شرایط مغناطیسی نیز وجود دارد ولی سیستمهای که مغناطیسی هستند توان تفکیک و جداسازی با اصول عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم را ندارند و مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا را در دسته رادارها یا جی پی ار با توان تفکیک نمیتوان قرار داد زیرا مانند رادار در عین زمان هدف یا منبع یا فلز را از انواع متفاوت نمیتواند تشخیص دهد و شرایط یابنده قابل اثبات را ندارد در نظر داشته باشید به سیستمهای تصویری که توان تشخیص با لکه رنگ را برای جداسازی فلزات یا هدف یا منبع مورد نظر را دارد نیز جی پی ار میگویند که دسته بهره برداری ان متفاوت است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.