فلزیاب تصویری جداسازی تراکم رنگ

توسط |2022-10-11T19:40:48+03:30اکتبر 11th, 2022|فلزیاب تصویری|

هرمنبع و تغییر میتواند توسط یابنده تصویری یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب تصویری مورد ارزیابی در جهت آشکار سازی قرار بگیرد تا بتواند اپراتور یا کاربر بر روی تغییرات تنظیمات در نرم افزار شرایط هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را مشخص نماید و جداسازی تراکم حاصله بصورت لکه رنگ یا رنگ یا عدد وی دی ای در یابنده تصویری با اصول رادار تصویری در ابتداء قبل از تصویرگیری با تعیین تنظیمات در ادیت با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم به انجام رسیده و در مرحله دوم تعیین تنظیمات بر روی نرم افزار مرتبط بر روی صفحه نمایشگر است و بعد از تصویرگیری نوع تغییرات بر روی نرم افزار یا برنامه شرایط تشخیص را در نرم افزار یا برنامه فراهم نموده و با هر نوع تغییر تنظیمات متناسب با شرایط مورد نظر اپراتور یا کاربر انواع رنگ یا لکه رنگ یا تصاویر یا عدد وی دی ای آشکار میگردد که ارزیابی درست ان در تشخیص با کاربر یا اپراتور است و تنظیمات دقیق قبل و بعد از تصویرگیری میتواند جریان میدان های مغناطیسی یا فرکانسی یا الکتریکی یا یونی یا بار الکتریکی ان الکترون مربوط به هدف تعیین شده را از دیگر منابع جداسازی نماید و این یکی از عامل تشخیص از طریق فرکانس طبق اصول رادار در مدار سیستم و نرم افزار است که میتواند جداسازی را به انجام برساند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.