فلزیاب تصویری تنظیمات اشتباه

توسط |2021-10-28T12:33:09+03:30اکتبر 28th, 2021|فلزیاب|

تنظیمات در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب شرایط مطلوب برای تشخیص را ایجاد مینماید و تنظیمات در سیستمهای یابنده با نوع تشخیص مدار ان یابنده نیز ارتباط داشته و مغناطیسی یا فرکانسی بودن یابنده قدرت تفکیک و جداسازی را شکل می دهد و در یابنده تصویری نیز این موضوع صدق مینماید و باید تنظیمات بر روی مدار اصلی و نرم افزار با دقت بالا و متناسب تعیین گردد تا سیستم یابنده تصویری بتواند شرایط دقیق موقعیت هدف یا طلا یا فلز مورد نظر را با تصویر لکه رنگ مربوط به همان هدف آشکار نماید تا در زمان فیلتر یا آنالیز بتوان وجود هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را تائید نمود و در اثر تنظیمات اشتباه شرایطی پدید خواهد آمد که منابع دیگر یا ذرات مزاحم بعنوان هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر آشکار گردد در هر صورت اشتباه در تعیین تنظیمات میتواند جریانی را شکل دهد که هدف یا طلا یا فلزات در دید سیستم یابنده قرار نگیرد یا منابع دیگر خود را بجای هدف اصلی آشکار نمایند و در زمان تمرین این اشتباهات قابل رفع و کسب مهارت است اما در صحنه کار اصلی هر گونه اشتباه در تنظیمات عامل مشخص در خطا در مشخص نمودن منابع دیگر به جای هدف اصلی میگردد یا هدف اصلی از دید سیستم خار ج شده و آشکار نمیگردد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.