فلزیاب تصویری تصویرگیری در محدوده صحنه کار

توسط |2021-03-18T14:11:54+03:30مارس 18th, 2021|فلزیاب|

در بعضی مناطق وضعیت و شرایط زمین بطور طبیعی میتواند حالتی را در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در پاسخ ایجاد نماید که حالت عمومی آن شرایطی عین هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر باشد و برای تشخیص این وضعیت باید وضعیت صحنه کار مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد و در جهت بدست آوردن تفاوت و اطمینان از شرایط اعداد وی دی ای در نرم افزار کالر پرو (گلکسی) یا لکه سه رنگی در محدوده ای که تصویرگیری به انجام میرسد و در صورتیکه بعد از فیلتر یا آنالیز لکه رنگ شبیه هدف یا فلز مورد نظر یا طلا آشکار گردد یا عدد وی دی با تک لکه رنگ در صحنه کار اصلی برابر شرایط هدف اصلی یا طلا ظاهر گردد باید در همان صحنه کار با فاصله از محدوده تصویرگیری شده که مربوط به هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر است تصویرگیری شده و یا از محدوده تصویرگیری شده فاصله گرفته شده و در محل جدید دو باره تصویرگیری با همان روش تنظیمات قبل از تصویرگیری و فیلتر بعد از تصویر به انجام رسد تا تفاوت یا تغییرات در لکه رنگ یا عدد وی دی ای را در ان محدوده جدید بدست آورد و در صورتیکه پاسخ نهائی لکه رنگ یا عدد وی دی ای یکسان نباشد احتمال وجود هدف یا طلا یا فلز مورد نظر در ان محدوده اولیه افزایش میابد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.