فلزیاب تصویری تراکم موج سه بعدی

توسط |2021-12-19T11:53:16+03:30دسامبر 19th, 2021|فلزیاب تصویری|

سه بعدی در نرم افزار یابنده تصویری حاصل عملکرد رادار سه بعدی یا رادارهای چند بعدی است و تصاویر در رادار سه بعدی یا چند بعدی تصویری از خصوصیات ارتفاع عمودی و افقی جریان میدان الکتریکی مربوط به فرکانسی منابع و فلزات در صحنه کار است و تراکم موج سه بعدی به نسبت نوع ان هدف یا فلز در ارتباط با طبقات جریان انرژی و تشعشع خاص یا فرکانس خاص ان فلز یا هدف یا طلا بصورت قله ای یا برآمده یا برآمده با نوک تخت یا صاف شکل میگیرد که هر کدام این لکه رنگ ها یا رنگ که بصورت برآمده شکل میگیرد با شرایط گوناگون در وضعیت تعیین تنظیمات سه بعدی در نرم افزار یابنده تصویری یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب تصویری آشکار میگردد با وضعیت نوع زمین و آلیاژ هدف یا طلا یا تاثیرات هدف یا طلا بر اطراف خود و تاثیر پذیری فلز یا اهداف از اطراف خود به نسبت دیا مغناطیس یا مغناطیس بودن ان هدف یا فلز ارتباط داشته و منظم بودن اضلاع و پرتوها یا خطوط عمودی و افقی برآمده از تراکم لکه رنگ یا رنگ در حالت سه بعدی در قرار دادن تصویر در شرایط شطرنجی میتواند تعادل در بازتاب الکترون مربوط به هدف یا طلا یا فلز را برای اپراتور یا کاربر مشخص نماید که تنظیمات درست است که شکل صحیح رنگ یا لکه رنگ یا عدد وی دی ای را متناسب و دقیق آشکار مینماید و تشخیص ان با اپراتور یا کاربر است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.