فلزیاب تصویری اندازه شکل سه بعدی

توسط |2021-03-20T21:27:18+03:30مارس 20th, 2021|فلزیاب|

سه بعدی نمودن تصاویر در یابنده تصویری یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب حاصل از جریان انرژی و تشعشع یا فرکانس در اهداف یا طلا یا فلزات به نسبت شرایط و نوع ان هدف و وضعیت میدان الکتریکی ان هدف یا منبع یا فلز یا طلا به نسبت شدت و سرعت جریان بار الکتریکی منفی و مثبت است و زمانیکه تصویر را به حالت سه بعدی برده یا شرایط لکه رنگ یا رنگ در وضعیت موج سه بعدی را مورد بررسی قرار داده میشود هر نوع خطوط افقی یا عمودی پدید آمده از لایه یا حاشیه اطراف مربوط به لکه رنگ یا رنگ که در وضعیت افقی یا عمودی در حالت سه بعدی شکل ارتفاع یا برآمدگی با اندازه و ابعاد متفاوت به خود میگیرد مربوط به موج سه بعدی حاصله از فرکانس متعلق به نوع ان فلز یا طلا و منابع است که به شکل قله یا برآمده یا فرورفته یا برآمدگی و فرورفتگی ظاهر میگردد یا میتوان ابراز نمود شکل لکه رنگ یا رنگ و رنگ حاشیه ان و به حالت سه بعدی بردن ان یا شکل سه بعدی تصاویر با نوع فلز یا طلا یا منابع مرتبط است و اندازه و فاصله طبقات لکه رنگ یا رنگ در حالت سه بعدی با نوع هدف یا فلز یا طلا یا منابع به نسبت تنظیمات قبل و بعد از تصویرگیری ارتباط داشته و ان موج سه بعدی قابل اطمینان است که توسط سیستم فرکانسی تصویری تشخیص داده شود و از فرایند انرژی و تشعشع پدید آمده باشد زیرا هر منبع یا طلا یا فلزات انرژی و تشعشع یا فرکانس خاص خود را دارد
تشخیص با شرایط سه بعدی نرم افزار ها در سیستمهای مغناطیسی یا مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا از تغییرات تراکم یون یا مغناطیس است که قابلیت تشخیص در شرایط جداسازی در این دسته سیستمها به نسبت نوع فلز یا هدف بخصوص جداسازی دیا مغناطیسی ها مانند طلا و …. از ذرات مغناطیسی و جریانی یونی وجود ندارد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.