فلزیاب تصویری ارتباط نرم افزار با مدار مادر

توسط |2022-11-06T19:12:40+03:30نوامبر 6th, 2022|فلزیاب تصویری|

نوع نرم افزار فلزیاب تصویری زمانی دارای اهمیت میگردد که مدار اصلی یا مدار یابنده تصویری یا فلزیاب تصویری بتواند طلا را در عمق تفکیک نماید و زمانیکه مدار اصلی یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع تصویری توانائی تفکیک طلا و انواع فلزات طبق اصول کاربردی در تنظیمات برای تفکیک طلا از انواع فلزات دارا باشد میتوان گفت که ان نرم افزار قابلیت کار کردن بر روی ان فلزیاب تصویری را دارد زیرا با تغییر در تنظیمات نرم افزار نیز میتوان طلا را از فلزات دیگر و منابع مزاحم جداسازی نمود به خاطر اینکه مدار مادر یابنده تصویری توان تفکیک طلا را از انواع فلزات داشته و به نرم افزا دستور کاربردی در تفکیک را می دهد و این ارتباط بین تنظیمات و نوع عملکرد مدار مادر یا مدار اصلی یابنده تصویری با نرم افزار تصویری است که سیستم یابنده فرکانسی تصویری با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم این توانائی را در مدار اصلی و تنظیمات مدار مادر یا نرم افزار برای تفکیک و جداسازی طلا و انواع فلزات از یکدیگر دارا است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.