فلزیاب تشخیص منابع و آلیاژ فلزات

توسط |2021-10-23T12:03:48+03:30اکتبر 23rd, 2021|فلزیاب|

امکان دارد در صحنه کار منابع یا سنگ ها یا کانیها یا فلزات پوسیده یا شرایط جابجائی ذرات انرژِی یا مغناطیسی یا فرکانسی یا الکتریکی را شکل داده باشد که در هر منطقه یا در هر محدوده میتواند با محدوده دیگر یا منطقه دیگر یا حتی اطراف خودشان متفاوت باشند و میتواند این جریانات در صحنه کار موقعیت های را پدید آورد که موجب اختلاف در تشخیص یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب گردد و آلیاژ فلزات یا چند فلز در کنار هم نیز میتواند شرایط مغناطیسی یا فرکانسی یا الکتریکی یا میدان های متفاوت را شکل دهد که شبیه هدف مورد نظر باشد که اپراتور یا کاربر میتواند با تنظیمات دقیق و تغییر در تنظیماتی مانند عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم وضعیت ان هدف یا طلا یا منبع را نسبت به شرایط ذرات دیگر منابع یا آلیاژ دیگر فلزات تشخیص دهد و این جداسازی میتواند در بازتاب جریان فرکانس یا مغناطیس در مناطق متفاوت یکسان نباشد و عاملی غیر هدف اصلی که تحت شرایط منابع و مواد معدنی ان محدوده قرار گرفته باشد خود را شبیه هدف مورد نظر نشان دهد و این متفاوت بودن منابع و مواد معدنی در مناطق مختلف نیاز به تعیین اعداد همان منطقه نسبت به مناطق دیگر برای جداسازی داشته باشد زیرا منابعی که دچار تغییرات در وضعیت اولیه خود میشوند اثر از جریان غالب ان صحنه کار بخود میگیرند و در اینجا است که اپراتور یا کاربر باید ارزیابی زمین و جداسازی با اعداد گوناگون در تغییرات را در تنظیمات اعمال نماید تا وضعیت منابع مزاحم در همان منطق مشخص گردد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.