فلزیاب ترکیب سیگنال شرایط خطا

توسط |2021-12-22T09:02:37+03:30دسامبر 22nd, 2021|فلزیاب|

فلزاتی و منابع و تغییراتی میتواند در سطح و زیر زمین صحنه کار وجود داشته باشد که اپراتور یا کاربر از وجود ان منابع یا فلزات اطلاع نداشته باشد و ان منابع یا فلزات یا تغییرات باعث انحراف در تشخیص میگردد زیرا دو منبع دارای میدان الکتریکی با بار منفی و مثبت میتواند جریانی از وضعیت مغناطیسی با الکترون در حال حرکت داشته باشد که در طی مسیر حرکت با یک میدان مغناطیس یا میدان الکتریکی یا فرکانسی دیگر برخورد نموده یا نیرو وارد نموده یا ترکیب شده یا تبدیل گردد یا عبور نماید و در این وضعیت با این نوع جریان پدید آمده فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب میتواند تشخیصی را از خود آشکار نماید که شبیه یک فلز یا هدف مورد نظر یا طلا باشد که اپراتور یا کاربر با تنظیمات مربوط به سیستم یابنده میتواند موقعیت هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را از دیگر منابع جدا نموده و محدوده هدف اصلی را معین نماید البته ان نقطه یا محدوده ای که بعنوان محدوده یا نقطه هدف مورد نظر نیز مشخص میگردد نیز باید با تغییر تنظیمات مورد ارزیابی یا بررسی قرار بگیرد تا این نقطه نیز از ترکیب سیگنال چند منبع یا فلز در کنار هم نباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.