فلزیاب تراک پارازیت

توسط |2020-09-01T08:05:05+04:30سپتامبر 1st, 2020|فلزیاب|

فلزیاب یا رادار زمینی دستی در حین جستجو میتواند با پارازیت یا تراک زمین TRACK GROUND روبرو شود که تراک زمین یا اختلال در وضعیت زمین تشخیص سیستم را با تغییرات در تشخیص مواجه میسازد و همین شرایط توان تشخیص و تفکیک را در فلزیاب یا رادار زمینی دستی با کاهش دید در جداسازی روبرو مینماید
کاهش قدرت تفکیک در شرایط وجود پارازیت ها یا تارک TRACK توان سرعت تشخیص سیستم را با تفاوت روبرو نموده و این تفاوت در سرعت جداسازی شرایط مطلوب یا استانه دید سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی را برای تفکیک کاهش می دهد
فلزیاب یا رادار زمینی دستی که تنظیمات سرعت SPEED مانند SAT SPEED یا RECOVERY SPEED را دارا است میتواند سرعت تشخیص را به حالت عادی رساند تا در حد ممکن پارازیت ها یا تغییرات زمین و دیگر منابع از سیگنال هدف اصلی تفکیک شود

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.