فلزیاب تجمیع بار الکتریکی سرجستجوگر

توسط |2021-10-16T15:42:08+03:30اکتبر 16th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

حرکت بر روی فلزات یا اهداف یا سطح زمین در سرجستجوگر یا عامل ارسال و دریافت میتوان اثر تغییرات بار الکتریکی متفاوتی بگذارد که این تغییرات خود موجب ایجاد انرژی بیهود با وجود نویزهای مربوط به ان تغییرات گردد و این حالت در وضعت انباشتگی ایجاد پاسخ یا واکنش در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب نماید و برای همین سیستم فرکانسی در شرایط تشخیص سعی مینماید از وضعیت ایجاد شده در سرجستجوگر یا سنسور را در وضعیت تشخیص قرار دهد تا جریان بازتاب انرژی یا تشعشع خاص هدف یا طلا یا فلز مورد نظر را نیز آشکار نماید و از پاسخ این جریان انباشته اثر نامطوب نگیرد زیرا جریانات تشخیص در فرکانس از انرژی خاص ان منبع یا فلز یا هدف یا طلا است که خود دارای نویز مفید مربوط به خود میباشید و ترکیب با نویز های بار الکتریکی دیگر منابع در انرژی و تشعشع وجود ندارد و در یابنده مغناطیسی به دلیل ترکیب و تبدیل در بار الکتریکی پدید آمده در سرجستجوگر اثر پذیری از نویز ها غیر مفید و پارازیت و منابع دیگر افزایش یافته و تغییرات در توان سرجستجوگر یابنده مغناطیسی شکل خواهد گرفت و پاسخ با اختلال روبرو خواهد شد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.